,

Chủ đầu tư được phép bàn giao nhà khi đủ giấy tờ gì?

Nhiều chủ đầu tư tiến hành bàn giao căn hộ cho cư dân và thu nốt luôn số tiền còn lại bất chấp dự án chưa đủ điều kiện bàn giao. Vậy, làm thế nào để biết chủ đầu tư đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư. Sau đây Chungcuquanlongbien.com xin chia sẻ kiến thức về vấn đề này như sau:

Văn bản pháp luật quy định vấn đề nghiệm thu dự án căn hộ

Theo khoản 3 Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, chủ đầu tư chỉ được phép bàn giao nhà, công trình xây dựng (trường hợp này là căn họ chung cư) cho khách hàng khi đã hoàn thành xong việc xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của nhà, công trình xây dựng đó.

Điều 18 Luật Kinh doanh bất động sản quy định, hợp đồng mua bán phải có đầy đủ các nội dung cơ bản như: Các thông tin về BĐS; thời hạn giao, nhận BĐS và hồ sơ kèm theo; quyền và nghĩa vụ của các bên; trách nhiệm do vi phạm hợp đồng…

Khoản 4, Điều 22 Luật Kinh doanh bất động sản thì bên bán (chủ đầu tư) có trách nhiệm “Giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng”.

lua-kinh-doanh-bat-dong-san-2014

Bên cạnh đó, Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào khai thác, sử dụng sau khi được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ hồ sơ nghiệm thu dự án chung cư

DANH MỤC HỒ SƠ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH THEO Thông tư số 05/2015/TT-BXD

1) Giấy phép xây dựng.

2) Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng (nếu có).

3) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

4) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.

5) Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.

6) Bản vẽ hoàn công (trong trường hợp việc thi công xây dựng có sai khác so với thiết kế bản vẽ thi công xây dựng).

7) Báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định (nếu có).

8) Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về an toàn phòng cháy, chữa cháy; an toàn vận hành thang máy.

BÀI LIÊN QUAN

Như vậy, đối chiếu với các quy định nêu trên thì khi nhận bàn giao nhà, ngoài những loại giấy tờ, văn bản đã được quy định tại hợp đồng đã ký giữa hai bên, khách hàng có thể yêu cầu chủ đầu tư cung cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu do cơ quan có thẩm quyền ban hành.